×

Gitcoin is a community of 84,244 amazing open source developers working remotely to build in Web3.

trangcop@trangcopvia Grants Round 10 Hackathonxin chào tất cả mọi người, tôi là một Personal trainer, tôi rất hào hứng về hackathon lần này , thật sự mong và có động lực để học hỏi, tham gia và phát triển cùng tất cả mọi người :*